Warszawa

PROGRAM WYCIECZKI DO WARSZAWY

GODZ.   7:30 WYJAZD Z ………..

GODZ. 10:00 PRZYJAZD DO WARSZAWY

–   PIERWSZA GRUPA – WJAZD NA TARAS WIDOKOWY

PKiN

  • DRUGA GRUPA – WARSZTATY W MANUFAKTURZE CZEKOLADY

GODZ. 12:00 ZAMIANA GRUP

GODZ. 13:30 ZWIEDZANIE MIASTA Z PRZEWODNIKIEM

  • STARE MIASTO
  • ZMIANA WARTY PRZY GROBIE NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA
  • ZWIEDZANIE STARÓWKI WARSZAWSKIEJ
  • ZWIEDZANIE ŁAZIENEK KRÓLEWSKICH

 

GODZ. 17:00 WYJAZD DO KUTNA

GODZ. 20:00 ZAKOŃCZENIE WYCIECZKI

CENA: 120 ZŁ